Σχολικό Έτος 2017 - 2018

Εγγραφές

Το σχολείο πραγματοποιεί προεγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος από το μήνα Φλεβάρη. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και τις παροχές καθώς και για δηλώσεις προεγγραφών επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
* Β. Μοσκόβη 6 - * Λεβιδίου 32 , Κολωνός  ΤΚ  10442 Αθήνα
Τηλ.: 51.29.959 – 51.55.895
(http://www.lakoniki-fragi.gr)
(e-mail: )