Δημιουργικές Εργασίες

Δημιουργίες των μαθητών μας ανά Σχολικό Έτος. Αγαπητοί γονείς και φίλοι.

Εδώ και αρκετά χρόνια το σχολείο μας  εφαρμόζει το θεσμό των συνθετικών  δημιουργικών εργασιών, στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης  της γνώσης, υλοποιώντας κάθε διδακτικό  έτος και ανά τάξη ένα σύνολο  σχεδίων εργασίας (project).


Με την έναρξη  του διδακτικού έτους οι εκπαιδευτικοί μας, με συμμετοχικές διαδικασίες μέσα στη σχολική τάξη, οριοθετούν μαζί με τα παιδιά τις θεματικές ενότητες (σχέδια εργασίας),πάντα με γνώμονα, το τι θέλουν να προσεγγίσουν , μέσα από την ποικιλία των γνωστικών αντικειμένων που έχουν στη διάθεσή τους.

Ορίζονται λοιπόν  οι άξονες  της κάθε δημιουργικής  εργασίας,και τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, όπου κάθε μία ομάδα  αναλαμβάνει να υλοποιήσει έναν από τους παραπάνω άξονες.

Τα παιδιά (ομάδες) με την καθοδήγηση  του δασκάλου τους αντλούν στοιχεία από ποικίλες  πηγές (βιβλία , ποικίλο έντυπο υλικό, Η/Υ, CD –ROM, Video,  Internet, συνεντεύξεις, επιτόπιες  παρατηρήσεις  κ.λπ.) και τα αρχειοθετούν σε ειδικό ντοσιέ , μέσα στην τάξη  για να παρακολουθεί  και ο δάσκαλός τους την εξέλιξη , λειτουργώντας  σαν σύμβουλος.

Όταν συγκεντρωθεί ολόκληρο το υλικό  από τις ομάδες, γίνεται η αξιολόγηση και η επανεξέτασή του και αφού τυπωθεί  ως ενιαία εργασία, παρουσιάζεται από τους μαθητές της τάξης, στη σχολική  κοινότητα και στους γονείς, σε εκθέσεις  που πραγματοποιούνται στο σχολικό χώρο.

Μ΄ αυτό τον τρόπο  επιτυγχάνεται, πρώτον: η προσπάθειά μας να λειτουργούν τα παιδιά μας συμμετοχικά και σε ομάδες, και δεύτερον: να προσεγγίζουν  τη γνώση διαθεματικά και διερευνητικά, μέσα από όλα  τα γνωστικά  αντικείμενα, όπως γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, τεχνολογία, αισθητική αγωγή, οικονομία,περιβάλλον  κ.λπ.

Στο χωρίο αυτό  που έχει τίτλο :
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ»,
μπορείτε να δείτε ενδεικτικά, τίτλους από τις διαθεματικές δημιουργικές εργασίες των παιδιών μας, οι οποίες βρίσκονται αρχειοθετημένες στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας .

Σας ευχαριστώ 
Ο Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων
Γιάννης Φραγκής

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Τάξεων 4Schools
Για σύνδεση στη ΝΕΑ πλατφόρμα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ πατήστε
ΕΔΩ
Δημιουργικές Εργασίες

Εδώ και αρκετά χρόνια το σχολείο μας εφαρμόζει το θεσμό των συνθετικών δημιουργικών εργασιών, στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, υλοποιώντας κάθε διδακτικό έτος και ανά τάξη ένα σύνολο σχεδίων εργασίας (project).
Επικοινωνία
Η σχολή μας
  • Β.Μοσκόβη 6-Λεβιδίου 32
  • Κολωνός 10442 Αθήνα
  • 210 51.29.959
  • [email protected]