Εκπαίδευση

Το Σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και θεωρώντας χρέος του την κάλυψη του ενδιαφέροντος των γονέων για πληροφόρησή τους, έχει θεσπίσει ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού – σχολείου.

Περισσοτερα

Στο σχολείο μας στον τομέα της εκμάθησης Ξ. Γλωσσών  διδάσκονται ως κύρια Ξ. Γλώσσα τα Αγγλικά και από τη Δ΄ τάξη κατ’ επιλογή Γαλλικά ή Γερμανικά.

Περισσοτερα

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο, ως αυτοτελής βαθμίδα αποτελεί τη θεμελιώδη βάση, όπου στηρίζεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα.
Από την  Α΄ τάξη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη συστηματική μάθηση, αποκτώντας βασικές γνώσεις και αναπτύσσοντας ουσιαστικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα οδηγούνται και στην ανάληψη των σχολικών υποχρεώσεων, που οριοθετούν τη μαθητική ζωή.

Περισσοτερα

Ο παιδικός σταθμός και κατ’ επέκταση το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και συνιστά πολύτιμο κατώφλι και προθάλαμο της κοινωνικοποίησής τους, γεγονός που είναι και η βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης βαθμίδας.

Περισσοτερα