Δημοτικό Σχολείο

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο, ως αυτοτελής βαθμίδα αποτελεί τη θεμελιώδη βάση, όπου στηρίζεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα.
Από την Α΄ τάξη τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη συστηματική μάθηση, αποκτώντας βασικές γνώσεις και αναπτύσσοντας ουσιαστικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα οδηγούνται και στην ανάληψη των σχολικών υποχρεώσεων, που οριοθετούν τη μαθητική ζωή.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχολείο μας έχοντας μία πολυετή πορεία στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 65 χρόνια περίπου, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των περισσότερων οικογενειών σαν το ζεστό ασφαλές, πεντακάθαρο, οικογενειακό περιβάλλον όπου παρέχεται χωρίς καμία έκπτωση καλλιέργεια της ψυχής, του πνεύματος και του σώματος, με ΑΓΑΠΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ.

Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά για ένα σχολείο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ και συνάμα  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ που προετοιμάζει τους αυριανούς  ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ – ΠΟΛΙΤΕΣ, ως αποτελεσματικούς, έτοιμους ν΄ αντιμετωπίσουν με θάρρος την πραγματικότητα, έχοντας εφόδιά τους τη  κριτική και δημιουργική σκέψη και οδηγό τους τη συναισθηματική νοημοσύνη και την αγάπη για τον πλησίον.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η ομαλή προσαρμογή και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.
 • Η εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον.
 • Αρμονική  συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου.
 • Η κοινωνικοποίησή του με προώθηση και ανάπτυξη της ομαδοσυνεργατικότητας, του αλληλοσεβασμού, της αλληλεγγύης, της ευαισθησίας, της αγάπης, της υπευθυνότητας, της συνέπειας, του προγραμματισμού, της καθαριότητας, της ειλικρίνειας, της συμμετοχής στα κοινά  και της γνώσης των υποχρεώσεων  και των δικαιωμάτων του.
 • Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και αγάπης για τη φύση.
 • Η καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και  διάθεσης και ο προσανατολισμός στην τέχνη, τη μουσική, τον πολιτισμό.
 • Η σταδιακή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα.
 • Η ανάπτυξη  εθνικής και θρησκευτικής ετοιμότητας με αβίαστο τρόπο.
 • Η εφαρμογή εκπαιδευτικής διαδικασίας τέτοιας που να εξυπηρετεί  την ανακαλυπτική, διερευνητική, βιωματική μάθηση.
 • Η ανάδειξη της κριτικής – δημιουργικής  σκέψης, της αυτοαξιολόγησης, της αποτελεσματικότητας, της δημιουργικής διάθεσης και της χρήσης  της διαθεματικότητας.
 • Η καλλιέργεια της υγιεινής διαβίωσης – διατροφής και της σωματικής άσκησης.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Έχει τη γενική ευθύνη, την επίβλεψη και την οργάνωση. Ελέγχει το εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό – διοικητικό έργο με ρόλο καθοδηγητικό, συμβιβαστικό, εξισορροπητικό.
 • Ο/Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ/Α ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: Επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής  διαδικασίας , είναι ο σύμβουλος, ο καθοδηγητής, ο οργανωτής, επαγρυπνεί διαρκώς για τη ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ  και τη ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ – ΗΘΙΚΗ –ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΣΗ του παιδιού.
 • ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ, είναι :
  1) Των  Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά – Γερμανικά – Γαλλικά).
  2) Της Φυσικής Αγωγής  (γυμναστική – κολύμβηση- χορός ).
  3) Της Πληροφορικής Η/Υ (εισαγωγή και χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών).
  4) Ο εκπαιδευτικός της ενισχυτικής διδασκαλίας.
  5) Οκαθηγητής φυσικών επιστημών(οργάνωση–λειτουργία εργαστηρίου πειραμάτων, έρευνας και κατασκευών).
  6) Ο καθηγητής για την εισαγωγή στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
  7) Η καθηγήτρια της θεατρικής Αγωγής
  8) Η καθηγήτρια της Αισθητικής Αγωγής
  9) Η καθηγήτρια της Μουσικής
  10) Οι εκπαιδευτές Ξιφασκίας Τaekwondo και ΣΚΑΚΙ.
  11) Ο σχολικός ψυχολόγος (ρόλος διαγνωστικός, συμβουλευτικός, λειτουργός της ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ).
  12) Οι εξωτερικοί συνεργάτες και φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας, από την Πανεπιστημιακή κοινότητα – Σχολικοί σύμβουλοι – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι βασισμένο στα εξής:
  • Εφαρμόζεται διευρυμένο ωράριο με πρόσθετο χρόνο και υλικό στα κύρια μαθήματα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού από 8:00π.μ – 14:30μ.μ.
  • Στηρίζουμε την καθημερινή διδακτική πράξη όλων των τάξεων εκτός από τα βιβλία του οργανισμού και με φύλλα εργασίας και τα βιβλία των εσωτερικών σχολικών εκδόσεων που επιμελούνται οι εκπαιδευτικοί μας  με διαρκή ανανέωση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας πολύπλευρα το μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
  • Το σχολείο μας έχει αναπτύξει επίπεδα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με τα παιδαγωγικά τμήματα των  πανεπιστημίων της χώρας μας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και άλλους  εκπαιδευτικούς οργανισμούς και φορείς με στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ώστε να βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση  στους μαθητές του.
  • Παράλληλα με το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό δημιουργείται και βελτιώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες και τους εκπαιδευτικούς μας πολυμεσικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό καλύπτοντας και συμπληρώνοντας τις ανάγκες, κάθε μαθητή μας μέσα από ένα ευχάριστο διαδραστικό περιβάλλον.
  • Λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια α) Φυσικών Επιστημών και β) τεχνολογίας εξυπηρετώντας τις καθημερινές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.
  • Η δανειστική μας βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση μαθητών και εκπαιδευτικών
  • Κάθε τάξη λειτουργεί ως ψηφιακή διαθέτοντας διαδραστικό πίνακα, Η/Υ  προβολέα, πλήρη ηχητική εγκατάσταση καθώς μικρή δανειστική βιβλιοθήκη, σύνδεση με INTERNET, πρωτοποριακό τριγωνικό θρανίο για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής  μάθησης.
  • Κάθε τμήμα διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισμό σε εποπτικά μέσα που καθιστούν τη διδασκαλία ουσιαστική, και τη μάθηση βιωματική, ευχάριστη και εύληπτη.
  • Από την Α’ δημοτικού οι μαθητές μας σε μικρές ομάδες μυούνται με την καθοδήγηση του καθηγητή της πληροφορικής στη χρήση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις νέες τεχνολογίες και στην ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. Το σχολείο μας αποτελεί εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο σε συνεργασία με εξειδικευμένο κέντρο πληροφορικής, αποφέροντας έγκυρη πιστοποίηση για όλα τα παιδιά.
  • Τα εκπαιδευτήριά μας έχουν οργανώσει την εφαρμογή – λειτουργία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ όπου παρέχεται άμεση πληροφόρηση , πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αποτελώντας ένα ευέλικτο εργαλείο μάθησης. Στους μαθητές και γονείς παρέχεται ατομικός κωδικός πρόσβασης για γενική και ατομική χρήση.
  • Κάθε μαθητής εμπλουτίζει και συμπληρώνει τον ατομικό του φάκελο (Portfolio) στη διάρκεια του διδακτικού έτους με τις εργασίες του και τις δημιουργικές κατασκευές του, για τα οποία αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος στη διάρκεια της χρονιάς συνεργάζεται και ανατροφοδοτεί την προσπάθεια του μαθητή.
  • Αξιολογούμε το εκπαιδευτικό μας έργο στην καθημερινή σχολική διαδικασία, αλλά και μέσα από την συστηματική ανάπτυξη και εφαρμογή 15/μέρων και ανά τετράμηνο  επαναληπτικών – εμπεδωτικών γραπτών ελέγχων  υπό μορφή διαγνωστικών Test.
  • Στηρίζουμε την καθημερινή διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στη λειτουργική –επικοινωνιακή πολυμορφία της γλώσσας μας διδάσκοντας τη λειτουργική  γραμματική – συντακτικό. Προσεγγίζουμε κειμενοκεντρικά όλα τα είδη του γραπτού λόγου με ειδικά διαμορφωμένο υλικό και οι μαθητές μας μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο .
  • Τα μαθηματικά αποτελούν μέλημα στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Χρησιμοποιούμε πλούσια εποπτικά μέσα , τις νέες τεχνολογίες , εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε τη πρόσθετη γνώση με υλικό από εξειδικευμένη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία συνδυάζοντας και τη δική μας εμπειρία. Συνεχής είναι στη διάρκεια του διδακτικού έτους η επιμόρφωση σε πρακτικές μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών μας.
  • Αξιοποιούμε στη διδακτική πράξη τη ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ δημιουργώντας μέσα από έρευνα και δράσεις αξιόλογες ομαδικές δημιουργικές εργασίες.
  • Στο πρόγραμμά μας έχει ενταχθεί και η πολύπλευρη ενασχόληση με κατάλληλα ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ με σκοπό τη ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ και τη διεύρυνση  της γνώσης.
  • Μεριμνούμε για τη συνεχή τροφοδότηση, ανανέωση και παροχή προς τους μαθητές μας καταλόγων με χρήσιμες ιστοσελίδες στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  για πληροφόρηση, μέσα από την ηλεκτρονική μας ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.
  • Με κατάλληλο υλικό και επιλεγμένους συνεργάτες δίνουμε την ευκαιρία στους τελειόφοιτους μαθητές μας  το τελευταίο τετράμηνο του διδακτικού έτους να έλθουν σε επαφή με την ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και να ενισχυθούν στα κύρια μαθήματα με απογευματινά φροντιστηριακά τμήματα.
  • Η αισθητική αγωγή – μουσική οργανώνονται και  λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες διδασκαλίας καλλιεργώντας στα παιδιά μας τη φαντασία και ξεδιπλώνοντας τις ικανότητες που διαθέτουν, δίνοντάς τους ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση με τη συμβολή εξειδικευμένου προσωπικού, ηλεκτρονικών μέσων και στοχευμένων επισκέψεων. Το σχολείο διαθέτει μόνιμη ορχήστρα   – χορωδία.
  • Στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής Αγωγής γίνεται ευρεία χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεών μας (κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο – κλειστό γυμναστήριο, γήπεδα – εξοπλισμός )  όπου όλοι οι μαθητές μας αποκτούν κινητικές δεξιότητες και τεχνικές μέσα από την κολύμβηση, waterpolo, συγχρονισμένη κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκε , βόλεϊ, Taekwondo, ποδηλασία, τοξοβολία, ρυθμική γυμναστική, trikke, παραδοσιακούς – μοντέρνους χορούς, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικό και συνεργατικό, παίρνοντας μέρος και σε διάφορα πρωταθλήματα και τουρνουά με σημαντικές διακρίσεις.
  • Η θρησκευτική εγρήγορση πραγματοποιείται αβίαστα με περιοδικούς  εκκλησιασμούς  και ενημερώσεις  στον ιερό ναό της ενορίας μας με την προτροπή και τη θερμή ανταπόκριση των γονέων.
  • Συμμετέχουμε με τη συγκρότηση ομάδων του σχολείου μας σε διασχολικούς αγώνες κολύμβησης, ποδοσφαίρου, στίβου, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, μαθητικούς διαγωνισμούς μαθηματικής παιδείας (Καγκουρώ, Μ. Ευκλείδης, ) φιλαναγνωσίας (ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ), σκάκι, πληροφορικής (‘’ ΛΥΣΙΑΣ’’), ρητορικής , παιδικής ζωγραφικής και ποίησης.
  • Ακολουθούμε στη διάρκεια του διδακτικού έτους ένα εκτενές πρόγραμμα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  των εκπαιδευτικών μας στις νέες τεχνολογίες και στη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων , στη διδακτική των γνωστικών αντικειμένων και σε θέματα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και παιδαγωγικής – ψυχολογικής αντιμετώπισης  διάφορων συμπεριφορών.
  • Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικές συνεργασίες – προγράμματα και ανταλλαγές με σχολεία της Ελλάδα και του Εξωτερικού, καθώς και με ανθρωπιστικές οργανώσεις (UNESCO), όπου οι εμπλεκόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, προβληματισμούς και εμπειρίες για την εκπαίδευση , τον πολιτισμό και για ζητήματα που τους απασχολούν γενικότερα.

Παρέχονται στους μαθητές μας τα εξής

 • Όλη η γραφική ύλη (τετράδια , κλασέρ, ντοσιέ, υλικό χειροτεχνίας – κατασκευών) όλα τα  βιβλία των εσωτερικών  μας εκδόσεων σε καλαίσθητους τόμους, όλο το λογισμικό των μαθημάτων , η δυνατότητα σύνδεσης μέσω  Skype της σύγχρονης παρακολούθησης του μαθήματος σε περίπτωση απουσίας καθώς και η δυνατότητα στους γονείς της θέασης των εκδηλώσεων μας από το θέατρο μας με σύγχρονη μετάδοση.
 • Ακόμη παρέχονται όλες οι εξωσχολικές  εκπαιδευτικές επισκέψεις , θεατρικές παραστάσεις, η ψυχολογική υποστήριξη, η  ομαδική και ατομική ασφάλιση.
 • Το σχολείο μας εφαρμόζει στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους ένα εκτενές πρόγραμμα ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – εξοικείωσης των Νηπίων  στην Α΄ Δημοτικού και των μαθητών της Στ’ στην Α΄ Γυμνασίου με δραστηριότητες , επισκέψεις κτλ.