Ενημέρωση Γονέων

Το Σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και θεωρώντας χρέος του την κάλυψη του ενδιαφέροντος των γονέων για πληροφόρησή τους, έχει θεσπίσει ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού – σχολείου.

Το Σχολείο μας αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και θεωρώντας χρέος του την κάλυψη του ενδιαφέροντος των γονέων για πληροφόρησή τους, έχει θεσπίσει ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ γονέα και εκπαιδευτικού – σχολείου. Επίσης έχει δημιουργήσει ειδικό τόπο στην ιστοσελίδα του, με τον τίτλο “Συμβουλευτική Γονέων” όπου παρέχεται ένα πλούσιο υλικό χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών προς τους γονείς. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα στους γονείς για  να επικοινωνούν καθημερινά  με ειδικό έντυπο επικοινωνίας και ακόμη για απογευματινή ενημέρωσή τους μια φορά το μήνα προγραμματισμένα, όπως επίσης υπάρχει η άμεση επικοινωνία, τηλεφωνική ή στο χώρο του σχολείου για επείγοντα ζητήματα. Στις συνεντεύξεις δίνεται η ευκαιρία στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς ν’ ανταλλάξουν ουσιαστικά απόψεις για την πρόοδο και την συνολική παρουσία των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον. Συνήθως οι ενημερώσεις των γονέων συνοδεύονται από παιδαγωγικές ομιλίες με ειδικούς επιστήμονες.

Επίσης σε περίπτωση απουσίας των μαθητών ο εκπαιδευτικός ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά για το λόγο και αποστέλλει αυθημερόν με το σχολικό λεωφορείο τα μαθήματα στους απόντες.