Νηπιαγωγείο - Παιδικός Σταθμός

Ο παιδικός σταθμός και κατ’ επέκταση το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και συνιστά πολύτιμο κατώφλι και προθάλαμο της κοινωνικοποίησής τους, γεγονός που είναι και η βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης βαθμίδας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο παιδικός σταθμός και κατ’ επέκταση το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρεται για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών και συνιστά πολύτιμο κατώφλι και προθάλαμο της κοινωνικοποίησής τους, γεγονός που είναι και η βασική επιδίωξη της συγκεκριμένης βαθμίδας. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού  και αφορά όχι μόνο στην εκμάθηση κάποιων αρχών και αξιών, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια και αξιοποίηση όλου του νοητικού και θυμικού αποθέματος του παιδιού. Το παιδί από τη γέννησή του είναι προικισμένο με ένα ευρύ φάσμα  δυνατοτήτων που για να εξελιχθούν σε ικανότητες πρέπει να του προσφερθούν κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας ερεθίσματα από το περιβάλλον του. Βέβαια, το πώς το παιδί διυλίζει τελικά όλη αυτή την πρωτόγνωρη εμπειρία και το πώς επιτυγχάνει όλο και περισσότερες κατακτήσεις είναι άμεση συνάρτηση και της γνωστικής – νοητικής του  δεινότητας.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη του σχολικού έτους ακολουθεί ενημερωτική συνάντηση με τους γονείς των μαθητών, όπου αναλύουμε όλη την ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ενώ ταυτόχρονα δίνονται χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες τόσο από την ψυχολόγο του σχολείου  όσο και από την παιδίατρο.

Οι δραστηριότητες που απαρτίζουν το ημερήσιο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα είναι διαμορφωμένες έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να διευρύνει τα ενδιαφέροντά του , να επεξεργάζεται γνώσεις και πληροφορίες, να ρωτά, να μαθαίνει. Ιδιαίτερα σημαντικό  κομμάτι είναι και Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΦΥΠΝΙΣΗ. Με τη βοήθεια των νηπιαγωγών  και με δραστηριότητες, όπως η αφήγηση παραμυθιών, η ανάγνωση ιστοριών, οι απαντήσεις σε ερωτήματα , το παιδί γίνεται δέκτης των σωστών γλωσσικών προτύπων και λαμβάνει πλούσια  και ποικίλα γλωσσικά ερεθίσματα με τεράστια οφέλη για τη γλωσσική και συνακόλουθα για τη νοητική ανάπτυξη. Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα παράλληλα υποστηρίζεται με τη χρήση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ, ελκυστικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ μάθησης και ποιοτικού έντυπου εκπαιδευτικού υλικού  σε μορφή βιβλίων και φυλλαδίων. Παράλληλα , για τα προνηπιακά και νηπιακά τμήματα τηρείται ατομικός φάκελος εργασίας (PORTFOLIO) ξεχωριστά για κάθε μαθητή. Το πρόγραμμά μας βασίζεται στη διαθεματική προσέγγιση της κάθε ενότητας και είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το νηπιαγωγείο. (ΔΕΠΠΣ).  Οι κατευθύνσεις για όλα τα τμήματα (παιδιά 3,  4  και  5 ετών) είναι κοινές και κλιμακώνεται ο βαθμός δυσκολίας .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΓΛΩΣΣΑ: Διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις, ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να αφηγούνται, να εξηγούν και να ερμηνεύουν χρησιμοποιώντας στοιχειώδη  επιχειρηματολογία, να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση, να υιοθετήσουν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής, να ακούνε και να κατανοούν μια διήγηση, να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως μπορούν.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, εποπτικό υλικό, με τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να προβληματιστούν και να ερμηνεύσουν ποικίλες καταστάσεις, να οικοδομήσουν σταδιακά την έννοια των αριθμών, να «εκτελέσουν » απλές μαθηματικές πράξεις και να κατανοήσουν χωροχρονικές έννοιες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, τους με τους άλλους και να τις σέβονται, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου, να αναγνωρίσουν τη σχέση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, να διευρύνουν τις γνώσεις τους για φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, να ανακαλύψουν βασικά χαρακτηριστικά γύρω από τη δομή και τις ιδιότητες των υλικών. Αρκετές από τις δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο εργαστήρι φυσικών επιστημών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – Η/Υ: Οι μικροί μας μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ και με τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ανάλογα με την ηλικία τους ώστε να είναι σε θέση να ταυτίσουν τον Η/Υ με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του , να χειρίζονται με ευχέρεια το ποντίκι και να γνωρίσουν τη σωστή χρήση του Η/Υ για τη δική τους ασφάλεια και προφύλαξη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: Στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης της κάθε θεματικής ενότητας δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά ώστε να «πειραματίζονται » με διάφορα υλικά και χρώματα, να πλάθουν και να μορφοποιούν, να κόβουν και να χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατασκευές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Πολύ συχνά οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες δραματικού παιχνιδιού  και να αναλάβουν διάφορους ρόλους. Έτσι, τα παιδιά εκφράζονται  μέσα από το δημιουργικό δράμα και παράλληλα αναπτύσσουν τη γλώσσα καθώς και την αισθητική τους αντίληψη και έκφραση.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ/ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: Το σχολείο διαθέτει όλες εκείνες τις υποδομές (κλειστό κολυμβητήριο, γήπεδα, γυμναστήριο, ειδικό εξοπλισμό) ώστε οι μαθητές μας να αποκτήσουν τις απαραίτητες κινητικές δεξιότητες, να έλθουν σε επαφή με διάφορα αθλήματα και ν’  αναπτύξουν πνεύμα ομαδικό και συνεργατικό.

ΜΟΥΣΙΚΗ: Οι μαθητές μας μαθαίνουν τραγούδια ανάλογα με την εποχή, με τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Η καθηγήτρια της μουσικής αξιοποιεί τα ειδικά λογισμικά στο διαδραστικό πίνακα που περιέχουν μουσικά παιχνίδια ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν και τα είδη των οργάνων.

ΑΓΓΛΙΚΑ: Η εξοικείωση με τις δομές και τους ήχους της Αγγλικής γλώσσας επιχειρείται με διαθεματικό τρόπο και την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ:Η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, περιβαλλοντικούς  και επαγγελματικούς χώρους, φέρνουν τα παιδιά σε άμεση επαφή και γνωριμία  με τα έργα τέχνης , τα ιστορικά μνημεία, το περιβάλλον , την τεχνολογία, που βέβαια συνυφαίνονται με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε τμήματος. Στα πολιτιστικά δρώμενα του σχολείου μας, που καλλιεργούν το πνεύμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης συμμετέχουν γονείς – παιδιά – εκπαιδευτικοί οργανώνοντας εορταστικές εκδηλώσεις στις εθνικές επετείους, Χριστουγεννιάτικο παζάρι  Αγάπης, μουσικές εκδηλώσεις κ.α.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: Καινοτομία για το σχολείο μας αποτελούν οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ οι οποίες διεξάγονται μόνο στα νηπιακά τμήματα και σε συνεργασία με τα τμήματα της Α’ δημοτικού.  Η διαδικασία της προετοιμασίας της μετάβασης αρχίζει λίγο πριν τα Χριστούγεννα και ολοκληρώνεται με τη λήξη του σχολικού έτους. Σκοπός μας είναι να εκπαιδεύσουμε τους μικρούς μας μαθητές ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση από το ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου στο συστηματικά δομημένο και τυποποιημένο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου με στόχο να αμβλυνθούν και να ξεπεραστούν δυσκολίες και προβλήματα γνωστικού, συναισθηματικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Παροχές - Δραστηριότητες

 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία εφοδιασμένα με κινητό τηλέφωνο και σύστημα NAVIGATOR αξιόπιστης εκτέλεσης – ενημέρωσης   των δρομολογίων.
 • Περίοδοι φοίτησης  :
  α) Μικρή περίοδος φοίτησης  από 11/9 έως 15/6  (εκτός δύο
  δεκαπενθημέρων Χριστουγέννων και Πάσχα, κ.λπ.).
  β) Μεγάλη περίοδος φοίτησης από 1/9 έως 20/7  (με ορισμένες
  εργάσιμες στα δύο δεκαπενθήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα, κλπ.).
 • Χρήση της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του Σχολείου.
 • Πρωϊνό (βασική παροχή).
 • Γεύμα (προαιρετικά).
 • Το διατροφολόγιο διαμορφώνεται σε συνεργασία με την παιδίατρό μας.
 • Κολύμβηση στο ιδιόκτητο κολυμβητήριό μας (με εξειδικευμένους προπονητές)- Αθλητικές δραστηριότητες (ανοιχτό – κλειστό γυμναστήριο).
 • Μουσική Αγωγή (με καθηγήτρια μουσικής).
 • Μουσικοκινητική Αγωγή:  ρυθμική γυμναστική, παιδαγωγικό ομαδικό παιχνίδι με καθηγήτρια φυσικής αγωγής.
 • Πληροφορική: προσέγγιση των νέων τεχνολογιών με κατάλληλο λογισμικό και εξειδικευμένο παιδαγωγό.
 • Θεατρική Αγωγή (με ειδικό παιδαγωγό).
 • Παρακολούθηση από παιδοψυχολόγο (συμβουλευτική – ατομική επικοινωνία με γονείς – μαθητές).
 • Τακτική ιατρική παρακολούθηση από τον παιδίατρό μας.
 • Εκπαιδευτικές – ψυχαγωγικές εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.
 • Παρακολούθηση παιδικών θεατρικών παραστάσεων και κουκλοθέατρου εντός και εκτός σχολείου.
 • Ξένη Γλώσσα:  επαφή με την αγγλική γλώσσα με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.
 • Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό (ειδικότητες).
 • Άριστη προετοιμασία για το δημοτικό. Εφαρμογή προγράμματος μετάβασης.
 • Καθημερινή αναλυτική ενημέρωση γονέων από την παιδαγωγό του τμήματος μέσω τετραδίου επικοινωνίας.
 • Σεμινάρια συμβουλευτικής γονέων σε τακτά χρονικά διαστήματα (λειτουργεί μόνιμη ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ).
 • Σύγχρονοι μέθοδοι αξιολόγησης των νηπίων με συστηματική τήρηση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ για κάθε νήπιο.
 • Οργάνωση – συμπλήρωση ετήσιου Portfolio (Φάκελος ατομικών εργασιών νηπίων).
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ : Παρέχονται   σε μορφή βιβλίων και φυλλαδίων όλες οι εκπαιδευτικές εσωτερικές εκδόσεις της σχολής και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς και τα  τετράδια, κλασέρ – ντοσιέ αρχειοθέτησης ,  είδη χειροτεχνικών κατασκευών , χαρτί Α4, τετράδιο επικοινωνίας , φωτοτυπίες κλπ.
 • Ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών.
 • Τακτική περιοδική ενημέρωση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους των γονέων  για την πρόοδο των νηπίων από τους εκπαιδευτικούς μας στο χώρο του σχολείου.
 • Κοινωνική και Περιβαλλοντική Αγωγή: Μέσα από  ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αγωγής.
 • Εορταστικές εκδηλώσεις: Οργάνωση μουσικοκινητικών  – θεατρικών παραστάσεων με τη συμμετοχή των παιδιών στο ειδικά διαμορφωμένο θέατρο του σχολείου μας.
 • XΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  από το θέατρο των εκπαιδευτηρίων μας.