Ξένες Γλώσσες

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο, ως αυτοτελής βαθμίδα αποτελεί τη θεμελιώδη βάση, όπου στηρίζεται ολόκληρο το εκπαιδευτικό οικοδόμημα.
Στο σχολείο μας στον τομέα της εκμάθησης Ξ. Γλωσσών διδάσκονται ως κύρια Ξ. Γλώσσα τα Αγγλικά και από τη Δ΄ τάξη κατ’ επιλογή Γαλλικά ή Γερμανικά.

ΑΓΓΛΙΚΑ

Το σχολείο μας δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, έχει εντάξει την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ διδασκαλία των αγγλικών σ’ολόκληρο το Δημοτικό σχολείο. Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, τα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτουμε, τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους συνδυάζοντας κατάλληλα πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες .Το σχολείο μας σε συνεργασία με το Ελληνοβρετανικό Συμβούλιο – Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο και διενεργεί κάθε χρόνο στο δικό μας χώρο και μόνο για τους μαθητές μας εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας ως εξής:

  • Starters YLE για τους μαθητές της Γ΄ τάξης
  • Movers  YLE για τους μαθητές της Δ΄ τάξης
  • Flyers  YLE για τους μαθητές της Ε’ τάξης
  • Key English Test  (ΚΕΤ) για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης

Οι εξετάσεις περικλείουν τρεις ενότητες για κάθε επίπεδο:

α) Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
β) Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
γ) Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Τα Γαλλικά  και τα Γερμανικά αποτελούν συνυπάρχοντας  τη δεύτερη ξένη γλώσσα και οι μαθητές μας επιλέγουν μία από τις δύο γλώσσες από την Δ’ δημοτικού αφιερώνοντας  δύο ώρες την εβδομάδα. Στόχος μας είναι να γνωρίσουν εύκολα και ευχάριστα μια δεύτερη ξένη γλώσσα γραπτά και προφορικά, βάζοντας έτσι γερές βάσεις για την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.