Εγγραφές

Το σχολείο πραγματοποιεί προεγγραφές για το επόμενο σχολικό έτος από το μήνα Δεκέμβρη για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο – Παιδικό Σταθμό. Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και τις παροχές καθώς και για δηλώσεις προεγγραφών επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
* Β. Μοσκόβη 6 – * Λεβιδίου 32 , Κολωνός  ΤΚ  10442 Αθήνα
Τηλ.: 51.29.959 – 51.55.895
(http://www.lakoniki-fragi.gr)
(e-mail: [email protected])